• Ook afspraak 's avonds en in het weekend mogelijk
  • Unieke behandelwijzen

Angst

Veel mensen hebben angsten die er voor zorgen dat ze moeite hebben om bv door andere mensen aangeraakt te worden dan wel angst voor de pijn die een behandeling kan doen. Denk dan aan de vaak gehoorde angst die mensen hebben: angst voor de tandarts. In onze praktijk is veel ervaring met patiënten met angst.
Wanneer u last hebt van bovengenoemde angst laat u dat dan tevoren weten. De therapeut zal daar dan alle rekening mee houden en er tezamen met de patiënt een weg in zien te vinden die er voor zorgt dat de patiënt zich veilig en op zijn/haar gemak voelt en de behandeling uiteindelijk zo positief mogelijk uitpakt. Een belangrijk onderdeel van deze manier van werken is dat er veel communicatie is met de patiënt en dat elke stap in de behandeling uitvoerig besproken wordt en afgestemd wordt op de grenzen van de patiënt.

In overleg kan er zelfs meer tijd vrij gemaakt worden voor de behandeling. De ervaring leert dat als er meer tijd ingepland wordt er sneller resultaat geboekt wordt. Dit omdat de standaard behandeltijd voor mensen met angst vaak te kort is om het juiste niveau van rust en vertrouwen te verkrijgen tussen patiënt en therapeut. Veelal zie je dat na enkele behandelingen er dusdanig veel vertrouwen is dat de reguliere behandeltijd weer toereikend is.

Wanneer de patiënt het prettig vindt om een vertrouwd persoon mee te nemen de behandelkamer in dan is dat geen enkel probleem.

De behandeling zal er in het geval van angstklachten globaal als volgt uitzien. Een exacte uiteenzetting van hoe deze behandelingen eruit zien is er niet daar er veel verschillende vormen van angst zijn en wij elke behandeling individueel aanpassen. Echter daar het veel mensen rust geeft, als ze weten wat ze globaal kunnen verwachten, toch een algemene uiteenzetting van hoe de behandeling er uit kan zien.

Na binnenkomst zal de therapeut kennis maken met de patiënt, de met de patiënt eventueel meegekomen persoon, en zijn/haar inschrijfformulier aannemen. Vervolgens zal de therapeut het inschrijfformulier aandachtig doornemen.

Daarna zal de therapeut met de patiënt in gesprek gaan welke angst en lichamelijke klachten er zijn. Vervolgens zal de therapeut met de patiënt bespreken wat de beste manier is om met de angstklachten om te gaan in relatie met de lichamelijke klachten die mensen hebben.

Ook andere hier niet genoemde angst klachten komen voor. Bespreek deze te allen tijde met de therapeut en dan zal daar tezamen een weg in gevonden worden.
Nadat de therapeut en u de angst klacht(en) en lichamelijk klachten hebben besproken kan de daadwerkelijke behandeling beginnen. Hoe die eruit gaat zien is te divers om hier te omschrijven en geheel afgestemd op de patiënt. Het belangrijkste is in ieder geval het welbevinden van de patiënt en het verhelpen van de lichamelijke klachten.

Voor het eventueel uitkleden kan gebruikt worden gemaakt van een afgeschermde ruimte in de behandelkamer voorzien van donkere gordijnen zodat u alle privacy heeft die u wenst.

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat veel mensen zich schamen voor hun angst. Dat is in onze praktijk nergens voor nodig. Wij hebben veel ervaring met het omgaan met patiënten met verschillende angstklachten en wij begrijpen als geen ander hoe vervelend het is als iemand ergens angst voor heeft. Wij zullen daar dan ook zeer voorzichtig en met alle begrip mee omgaan.

Mocht u bellen voor een eerste afspraak zegt u er dan alstublieft bij dat er sprake is van een angstklacht. In dat geval kan er in overleg extra tijd ingeruimd worden. Na de eerste behandeling kan dan opnieuw met de therapeut besproken worden of bij een volgende keer wel of geen extra tijd moet worden ingepland.
Zie voor verder informatie mbt de behandeling het kopje "De behandeling".

De navolgende tarieven gelden voor 2015 op doordeweekse dagen van 09.00 tot 18.00 uur:
• Standaardconsult 30 euro inclusief BTW.
• Consult 45 minuten 45 euro inclusief BTW.
• Consult 60 minuten 60 euro inclusief BTW.

De navolgende tarieven gelden voor 2015 op doordeweekse dagen van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 – 17.00 uur:
• Standaardconsult 33 euro inclusief BTW
• Consult 45 minuten 50 euro inclusief BTW
• Consult 60 minuten 66 euro inclusief BTW

De navolgende tarieven gelden voor 2015 op zon en feestdagen:
• Standaardconsult 37.50 euro inclusief BTW
• Consult van 45 minuten 56 euro inclusief BTW
• Consult van 60 minuten 75 euro inclusief BTW

Afspraak maken
Contact opnemen
06-37009839

Heistek manuele- en hersteltherapie
Mussel a Kanaal Oostzijde 9
9584 TD Mussel (Groningen)
info@heistek-mht.nl