• Ook afspraak 's avonds en in het weekend mogelijk
  • Unieke behandelwijzen

Privacy reglement

Bijzonder gewaardeerde klant/ relatie van Heistek manuele en hersteltherapie LLP,
 
Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze Europese Verordening is ter bescherming van de privacy van elke Europese burger.
 
Persoonsgegevens
Omdat u klant bent van Heistek manuele en hersteltherapie LLP, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens van u.
 
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:
·         naam (achternaam + voorletter(s))
·         adres
·         woonplaats
·         telefoonnummer(s)
·         emailadres (eventueel)
·         gegevens van uw dier(en) en/of u zelf
 
Voor klanten/ bedrijven met een automatische betalingsregeling bewaren we ook het bankrekeningnummer.
 
Doel
Heistek manuele en hersteltherapie LLP verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:
·         U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·         U te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten (eventueel)
·         Om humane geneeskundige en/of veterinaire diensten te verlenen
 
Social media:
Tijdens door Heistek manuele en hersteltherapie LLP georganiseerde informatieavonden, bijeenkomsten en/ of activiteiten etc. kunnen foto’s gemaakt worden met als mogelijk doel deze op onze social mediakanalen (Facebook/ Instagram/ Twitter) te publiceren. Dit kunnen opnamen zijn van de activiteit, (uw) dieren en/ of een sfeerimpressie. U wordt hierover vooraf t.a.t. geïnformeerd, net als over ons Privacy Statement. Tenzij voorafgaand aan deelname hiertegen protest wordt gemaakt door de bezoeker, heeft Heistek manuele en hersteltherapie LLP toestemming de gemaakte foto’s te publiceren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, de foto(s) zullen daarop vanzelfsprekend worden verwijderd.
 
Bewaartermijn
Heistek manuele en hersteltherapie LLP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van tenminste 15 jaar voor al uw persoonsgegevens zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming met derden (b.v. doorverwijsklinieken), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, te laten verwijderen.
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Namens Heistek Manuele en hersteltherapie LLP
R. Heistek
(functionaris voor gegevensbescherming)
 

Afspraak maken
Contact opnemen
06-37009839

Heistek manuele- en hersteltherapie
Mussel a Kanaal Oostzijde 9
9584 TD Mussel (Groningen)
info@heistek-mht.nl