• Ook afspraak 's avonds en in het weekend mogelijk
  • Unieke behandelwijzen

Oogproblemen

Veel mensen hebben problemen met hun ogen. Te denken valt oa aan wazig zien, trillend ooglid, tranend oog en dubbelzien. Helaas wordt er, na onderzoek door een specialist in het ziekenhuis, niet altijd een oorzaak voor gevonden. “Men moet er maar mee leren leven”. Gelukkig is de oorzaak van uw klachten vaak simpel op te lossen. Lees hier verder hoe wij doorgaans maar 1 behandeling nodig hebben.

Welke oogproblemen behandelen wij oa?

Onze visie op bovenstaande problemen

In de loop der jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met de behandeling van mensen met klachten aan hun oog. Vrijwel bij al onze patiënten, die zich bij ons hadden aangemeld met oogproblemen, hebben we de oorzaak kunnen achterhalen en die kunnen verhelpen in samenwerking met de patiënt.

In veel gevallen bleken “verklevingen” (ook wel triggerpoints genoemd) in bepaalde spieren danwel spiergroepen in de nek, schouders of in het aangezicht de oorzaak van de problemen. Zulke “verklevingen” kunnen ontstaan door bv een ongeval maar ook door een bepaalde werkhouding of verkeerde ademhaling. In andere gevallen is de oorzaak van het ontstaan van de verklevingen niet te achterhalen. Dat maakt echter voor de behandeling niet uit.

Problemen met een oog moeten nooit onderschat worden. Daarom is ons advies altijd om uw oogproblemen eerst door een oogarts in het ziekenhuis te laten onderzoeken. Wanneer uit die onderzoeken vervolgens geen duidelijke oorzaak naar voren komt kunnen wij u meestal wel van uw klachten af helpen daar dan vaak verklevingen in bepaalde spieren de oorzaak blijken te zijn.

Waarin verschillen wij van andere therapeuten en specialisten?

Wij gaan samen met u op zoek naar de oorzaak van uw oogklachten en richten ons daarbij voornamelijk op alle betrokken spieren van uw oogklachten. Elke oogklacht kan weer door een andere spier cq spiergroep worden veroorzaakt. Daarom bespreken we uw klachten uitgebreid zodat we daarna zeer gericht op zoek kunnen naar mogelijke verklevingen in de betrokken spieren.

Helaas worden spierproblemen vaak nog niet herkend als oorzaak van oogklachten door specialisten in het ziekenhuis in Nederland. Derhalve kunnen wij van meerwaarde zijn voor u daar wij wel erkennen, mede door onze opgedane ervaring, dat spieren de oorzaak kunnen zijn van veel oogproblemen en derhalve de betrokken spieren wel onderzoeken en direct deskundig behandelen.

Onze unieke werkwijze

Tijdens uw bezoek aan onze manuele praktijk beginnen wij na het uitgebreid analyseren van uw oogklachten direct aan de behandeling. Mochten we dan verklevingen vinden, in de betrokken spieren, dan gaan we die direct behandelen.

Om zsm succes te hebben is het van belang dat de verkleefde spieren zeer regelmatig (meerdere malen per week) worden behandeld. Echter zijn wij van mening dat dat niet allemaal in onze praktijk hoeft te gebeuren. Als u het wilt leren wij hoe u, of een eventueel meegenomen partner, de betrokken verkleefde spieren zelf kan behandelen zodat u de behandeling thuis kunt voortzetten. Naast het feit dat dat u geld scheelt blijken de oogproblemen ook eerder verholpen te zijn als de aangedane spieren zeer regelmatig worden behandeld.

Het is dus in de meeste gevallen mogelijk om uzelf na de eerste behandeling zelf verder te behandelen. Wilt u toch liever nog een of meerdere keren terugkomen, om de vinger aan de pols te houden, dan is dat uiteraard geen enkel probleem.

Wilt u uw oogprobleem direct laten behandelen? Dan kunt u een afspraak maken.

Afspraak maken
Contact opnemen
06-37009839

Heistek manuele- en hersteltherapie
Mussel a Kanaal Oostzijde 9
9584 TD Mussel (Groningen)
info@heistek-mht.nl
Ronald Heistek Manueel therapeut